Maison

Objednávka garážovej brány

  Názov spoločnosti (povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (mesto) (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (ulica, číslo domu) (povinný údaj)

  Meno a telefónne číslo príjemcu (povinný údaj)

  Referenčné číslo ponuky (ak je k dispozícii)

  Číslo zákazníckej práce

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška) mm (povinný údaj)

  Typ kovania brány

  Typ panelov (povinný údaj))

  Farba lamely (povinný údaj)

  Vnútorný systém uvoľnenia

  Uzamykanie

  Integrované dvere pre osobný vchod (povinný údaj)

  Šírka integrovaných dverí (povinný údaj)

  Smer otvárania integrovaných dverí (povinný údaj)

  Prah dverí pre osobný vstup (povinný údaj)

  Elektronický bezpečnostný balík pre dvere pre osobný vstup

  Okno

  Počet okien

  Umiestnenie okna

  Voliteľné príslušenstvo

  Diaľkové ovládače dodatočné

  Poznámka