Maison

Ponuka garážových brán

  Názov spoločnosti (povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (povinný údaj)

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška ) mm (povinný údaj)

  Typ kovania brány

  Typ panelov (povinný údaj))

  Farba lamely (povinný údaj)

  Vnútorný systém uvoľnenia

  Uzamykanie

  Integrované prechodové dvere (povinný údaj)

  Šírka integrovaných dverí (povinný údaj)

  Smer otvárania integrovaných dverí (povinný údaj)

  Prah prechodových dverí (povinný údaj)

  Elektronický bezpečnostný balík pre personálne dvere

  Okno

  Počet okien

  Umiestnenie okna

  Voliteľné príslušenstvo

  Diaľkové ovládače dodatočné

  Poznámka