Maison

Vyžiadanie cenovej ponuky na PVC pásové závesy

  Názov spoločnosti (povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (mesto) (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (ulica, číslo domu) (povinný údaj)

  Meno a telefónne číslo príjemcu (povinný údaj)

  Referenčné číslo ponuky (ak je k dispozícii)

  Číslo zákazníckej práce

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška) mm (povinný údaj)

  Typ pruhových závesov

  Rozmery pruhových závesov (šírka/hrúbka) (povinný údaj)

  Prekrytie pruhových závesov (povinný údaj)

  Materiál závesnej koľajnice - nosníka (povinný údaj)

  Ukotvenie (povinný údaj)

  Poznámka