Maison

Objednávka PVC pásových závesov

  Názov spoločnosti (povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (mesto) (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (ulica, číslo domu) (povinný údaj)

  Meno a telefónne číslo príjemcu (povinný údaj)

  Referenčné číslo ponuky (ak je k dispozícii)

  Číslo zákazníckej práce

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška) mm (povinný údaj)

  Typ pruhových závesov

  Rozmery pruhových závesov (šírka/hrúbka) (povinný údaj)

  Prekrytie pruhových závesov (povinný údaj)

  Materiál závesnej koľajnice - nosníka (povinný údaj)

  Ukotvenie (povinný údaj)

  Poznámka