Maison

Objednávka rýchlobežnej PVC brány

  Názov spoločnosti (povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (mesto) (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (ulica, číslo domu) (povinný údaj)

  Meno a telefónne číslo príjemcu (povinný údaj)

  Referenčné číslo ponuky (ak je k dispozícii)

  Číslo zákazníckej práce

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška) mm (povinný údaj)

  Typ (povinný údaj)

  Typ motora pohonu

  Poloha motora pohonu (SOFT RESET)

  Kryt motora pohonu (SOFT RESET)

  Počet presvietených častí (len pri TRAFFIC!!)

  Okno (SOFT RESET, SECTOR RESET)

  Farba plachty (povinný údaj)

  Materiál kovového rámu (povinný údaj)

  V prípade práškového farbenia oceľového rámu farbou RAL

  Doplnky

  Radar
  Nie12

  Ťahový spínač
  Nie12

  Detektor s magnetickou slučkou
  Nie12

  DOD DK žeriavový spínač
  Nie12

  DOD DK2 žeriavový spínač ovládaný kľúčom
  Nie12

  Poznámka