Maison

Vyžiadanie cenovej ponuky na rýchlobežné PVC brány

  Názov spoločnosti(povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Kontaktná osoba

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Telefónne číslo (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (povinný údaj)

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška) mm (povinný údaj)

  Typ (povinný údaj)

  Typ motora

  Poloha motora (SOFT RESET)

  Kryt motora (SOFT RESET)

  Počet priehľadný častí (len pri TRAFFIC!!)

  Okno (SOFT RESET, SECTOR RESET)

  Farba plachty (povinný údaj)

  Materiál kovového rámu (povinný údaj)

  V prípade práškového farbenia oceľového rámu farbou RAL

  Doplnky

  Radar
  Nie12

  Ťahový spínač
  Nie12

  Detektor s magnetickou slučkou
  Nie12

  DOD DK žeriavový spínač
  Nie12

  DOD DK2 žeriavový spínač ovládaný kľúčom
  Nie12

  Poznámka