Maison

Objednávka priemyselnej sekcionálnej brány

  Názov spoločnosti (povinný údaj)

  Meno (povinný údaj)

  Emailová adresa (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (mesto) (povinný údaj)

  Miesto inštalácie (ulica, číslo domu) (povinný údaj)

  Meno a telefónne číslo príjemcu (povinný údaj)

  Referenčné číslo ponuky (ak je k dispozícii)

  Číslo zákazníckej práce

  Množstvo (povinný údaj)

  Rozmery (šírka x výška) mm (povinný údaj)

  Typ vodiacich koľajníc (povinný údaj)

  Pri vyvýšenej konštrukcii vodiacich koľajníc hodnota vyvýšenia (HA) v mm

  Pri konštrukcii, ktorá sleduje líniu strechy uhol/sklon je

  Farba panelov (povinný údaj)

  Farba panelov RAL (povinný údaj)

  Ovládanie (povinný údaj)

  Bezpečnostný prvok (povinný údaj)

  Manuálne ovládanie

  Núdzové odblokovanie (len pre motory pohonov DOD))

  Uzamykanie

  Integrované dvere pre osobný vchod (povinný údaj)

  Šírka integrovaných dverí (povinný údaj)

  Smer otvárania integrovaných dverí (povinný údaj)

  Prah dverí pre osobný vstup (povinný údaj)

  Elektronický bezpečnostný balík pre dvere pre osobný vstup

  Panel Panorama

  Vonkajšia farba panela Panorama

  Okno

  Počet okien

  Ablak hely

  Voliteľné príslušenstvo

  Diaľkové ovládače dodatočné

  Poznámka